E-mail: office@spitalulfilantropia.ro

AdresăBulevardul Ion Mihalache 11-13, București 011171  

Informatii pacient privind coplata

       Incepand cu data de 01.04.2013 au intrat in vigoare prevederile legate de incasarea coplatii de la pacientii externati conform Art. 74 al Hotararii de Guvern 117/2013 privind aprobarea Contractului – cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014 si anume „Art. 74 – (1) Spitalele incaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii, astfel:

a) pentru serviciile medicale acordate in regim de spitalizare continua, in sectiile/ compartimentele cu paturi din unitatile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale in vigoare si aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
b) pentru serviciile medicale spitalicesti, acordate in regim de spitalizare continua, prevazute in pachetul de servicii medicale de baza si in pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ. Exceptie fac serviciile medicale spitalicesti urmatoare:

– acordate in sectiile/ compartimentele de ingrijjiri paliative
– criteriul de internae este urgenta
– copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca
– bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse
– pensionarii cu venituri mai mici de 740 lei / luna
– toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.


In acest sens, pacientii care se incadreaza intr-una din categoriile scutite mentionate mai sus, vor completa o declaratie si vor prezenta documente doveditoare.
Coplata este in cuantum de 10 Lei/pacient si se achita la externare. Pacientului ii vor fi inmanate documentele de externare in momentul in care prezinta chitanta prin care dovedeste ca a achitat coplata.