E-mail: office@spitalulfilantropia.ro

AdresăBulevardul Ion Mihalache 11-13, București 011171  

Conditii de internare/externare paciente in Spitalul Clinic Filantropia – Bucuresti

Spitalul Clinic Filantropia asigura asistenta medicala in regim de spitalizare continua sau spitalizare de zi.

Criteriile de internare sunt urmatoarele:
1) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
2) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
3) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

Documente necesare pentru internare
1) Cartea de identitate
2) Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
3) Dovada calitatii de asigurat pe baza:

– cardului naţional de sanatate CNAS, pentru persoanele care au intrat în posesia acestuia,
sau

– adeverinţei  de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă pentru persoanele, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional;

sau

– documentelor prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele pentru care nu a fost emis cardul naţional, până la data la care asiguratul intră în posesia acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii


IMPORTANT: La internare se va verifica online calitatea de asigurat, in absenta calitatii de asigurat serviciile medicale se ofera doar in cazul urgentelor medico-chirugicale, al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru. 

Verifica online daca esti asigurat aici

Externarea lauzelor se face incepand cu ora 13.30.

La externare pacienta primeste urmatoarele documente:
1) Biletul de externare cu recomandarile
2) Scrisoarea medicala catre medicul de familie sau medicul de specialitate din
ambulatoriu, dupa caz
3) Concediul medical (la cerere)                                                                                                                                                                                                                                                        4) Decont cheltuieli spitalizare

*Inainte de externare anumite categorii de paciente trebuie sa achite coplata